2333023220 6973450343 Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 28ης Οκτωβρίου 120 info@vergina-scrap.gr