2333023220 6973450343 Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 28ης Οκτωβρίου 120 info@vergina-scrap.gr
hero image

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ "VERGINA"


 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 

Τί είναι η ανακύκλωση;

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία της συστηματικής συλλογής, διαλογής και επαναφοράς των χρήσιμων υλικών από τα απορρίμματα στον κοινωνικό και οικονομικό κύκλο ζωής. Η ανακύκλωση περιλαμβάνει όλα τα μέτρα για την ανάκτηση αυτών των υλικών και την προώθησή τους στη διαδικασία παραγωγής νέων προϊόντων που δημιουργούνται μέσα από την επεξεργασία ήδη χρησιμοποιημένων προϊόντων. Άλλοτε τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται και πάλι για τον ίδιο σκοπό (π.χ. παλιά κουτάκια αλουμινίου και γυάλινες φιάλες ξαναγίνονται κουτιά ή φιάλες) και άλλοτε τα παλιά υλικά μετατρέπονται σε τελείως διαφορετικά και νέα προϊόντα.

 

Ποια τα πλεονεκτήματα;

Τα σημαντικότερα οφέλη της ανακύκλωσης είναι:

Η μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων
Η εξοικονόμηση χώρου
Η μείωση του κόστους συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων
Η εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας και νερού
Η δημιουργία θέσεων εργασίας σε βιομηχανίες και προγράμματα ανακύκλωσης
Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία
Η ευκαιρία που δίνεται σε όλους τους πολίτες να δράσουν για το περιβάλλον. Για παράδειγμα η ανακύκλωση του αλουμινίου καταναλώνει 95% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τη παραγωγή αλουμινίου από βωξίτη δημιουργεί 95% λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και 97% λιγότερη ρύπανση νερού. Ενώ ανακυκλώνοντας 1 κιλό αλουμίνιο εξοικονομούνται: 8 κιλά βωξίτη 4 κιλά χημικών προϊόντων και 14 κιλοβατώρες ενέργειας

 

Tι είναι το Scrap;

Scrap είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα ανακυκλώσιμα υλικά που έχουν απομείνει από κάθε τρόπο κατανάλωσης του προϊόντος, όπως τα τμήματα των οχημάτων. Συχνά συγχέονται με τα απορρίμματα-θραύσματα.

 

Κύριος σκοπός της εταιρίας μας είναι η συμβολή της όλο και περισσότερο στην ανακύκλωση ανταποκρινόμενη κατά αυτό τον τρόπο και με σεβασμό στο περιβάλλον, στο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας.